Vrátenie a výmena tovaru

V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) je garantované právo vrátenia dodaného tovaru do 14 dní po dodaní zásielky (lehota začína plynutí prevzatím zásielky na pošte, resp. od kuriéra). V prípade, že dodaný tovar kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, prosíme o kontaktovanie na emailovej adrese: bratislava@dancewear.sk

Po zaregistrovaní vratky tovaru, Vám pošleme adresný štítok, ktorý prilepíte na zabalený tovar (ak Vám posielame topánky, prosíme Vás nelepte tento štítok na danú krabicu ale najprv ju zabalte a potom na ňu nalepte štítok) a následne tento tovar odovzdajte na najbližšie odberné miesto SPS kuriéra. 

Do balíka je potrebné vložiť kópiu faktúry spolu s formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý Vám bol priložený do balíka alebo si ho môžete vytlačiť z príloh v obchodných podmienkach, úhradu za tovar predávajúci vráti najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim alebo odo dňa doručenia vráteného tovaru. Úhrada bude vrátená zloženkou alebo na účet kupujúceho (podľa požiadavky zákazníka uvedenej vo formulári o odstúpení od zmluvy). 

Právo vrátenia tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a nepoužívaný tovar, pričom sa za jeho použitie považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku (v takom prípade bude výrobok vrátený späť a nedôjde tak k uplatneniu práva na “Nákup bez rizika”). Ak kupujúci vracia späť súpravu, resp. tovar pozostávajúci z viacerých kusov (napr. pyžamo) je potrebné ho zaslať kompletne.

Kupujúci je povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar nie je možné poslať späť na dobierku.

V prípade výmeny tovaru za iný produkt alebo inú veľkosť, nám to prosím napíšte rovno do emailu o zaregistrovaní vratky.