Reklamácia tovaru

Pri reklamácii tovaru platí štandardných 30 dní na jej vybavenie odo dňa doručenia tovaru k nám. To je čas, ktorý máme na odstránenie závady, ak sa tak nestane, máte právo na vrátene peňazí. Všetky podrobnosti nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach

Všetok reklamovaný tovar posielame na posúdenie výrobcovi, resp. distribútorovi, nemáme oprávnenie na posudzovanie reklamácií. Snažíme sa vybavovať všetky reklamácie v čo nakratšom čase, tak ako nám to možnosti dovoľujú. A následne Vám tlmočíme vyjadrenie a riešenie. 

Reklamačný formulár si viete vytlačiť z príloh vo všeobecných obchodných podmienkach.

Pri reklamovaní tovaru postupujte nasledovne:

Kontaktujte nás a informujte o Vašom probléme. 

Tovar prosím doručte na predajňu osobne alebo kuriérom. 

Tovar doručujete spolu s reklamačným formulárom.

Máme 30 dní na posúdenie. 

Po posúdení, dostanete od nás vyjadrenie a riešenie.