Vrátenie a výmena tovaru

V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) je garantované právo vrátenia dodaného tovaru do 14 dní po dodaní zásielky (lehota začína plynúť prevzatím zásielky na pošte, resp. od kuriéra). V prípade, že dodaný tovar kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, prosíme o kontaktovanie na emailovej adrese: bratislava@dancewear.sk

Právo vrátenia tovaru sa vzťahuje len na nepoškodený a nepoužívaný tovar, pričom sa za jeho použitie považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku (v takom prípade bude výrobok vrátený späť a nedôjde tak k uplatneniu práva na “Nákup bez rizika”). Ak kupujúci vracia späť súpravu, resp. tovar pozostávajúci z viacerých kusov (napr. pyžamo) je potrebné ho zaslať kompletne.

Kupujúci je povinný zvoliť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar nie je možné poslať späť na dobierku.

V prípade výmeny tovaru za iný produkt alebo inú veľkosť, nám to prosím napíšte rovno do emailu o zaregistrovaní vratky. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy dostanete pribalený k tovaru alebo si ho viete stiahnuť z príloh vo Všeobecných obchodných podmienkach

Postupujte nasledovne: 

Zaregistrujte si vratku kontaktovaním na email bratislava@dancewear.sk 

Pripravte si kópiu faktúry a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar zabaľte s faktúrou a formulárom, tak aby prišiel nepoškodený. 

Po zaregistrovaní vratky, Vám pošleme adresný štítok na zabalený tovar.

 Následne tento tovar odovzdajte na najbližšie odberné miesto SPS kuriéra. 

Peniaze vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. 

 Peniaze budú vrátené na účet kupujúceho.